image Monika Motor
  • en
  • pl

Prezentacja Multiscreen dla Alfastar

  • alfastar
Szczegóły projektu

Prezentacja offline dla biura podróży Alfastar. Jednym z największych wyzwań była mnogość rozdzielczości na których miała być wyświetlania. Dzięki odkrywczym metodom skalowania animacji i grafik udało nam się ten problem rozwiązać perfekcyjnie, nie tracą multimedialnego i dynamicznego charakteru prezentacji.

  • Flash/ActionScript